แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนที่ ๕ จัด “ความงามทางภาษา”

๑. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

อีกทั้งสะพรั่งหนาม      ดุจะเข็มประดับไว้
ผึ้งเขียวสิบินไขว่         บ่มิใคร่จะห่างเหิน

 
 
 
 
 

๒. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

ขุนเขาเขย่าเมฆ         รุจิเรขหิมาลัย
แหนลับละเลิงชัย       ชนะชีพมิยอมแฉ

 
 
 
 
 

๓. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

ณ ยามสายัณห์ตะวันยิ่งย้อย             แน่ะเร่งเท้าหน่อยทยอยเหยียบหนา
ตะแล้กแต้กแต้กจะแหลกแล้วจ้า        กระด้งรีบมาเถอะรับข้าวไป

 
 
 
 
 

๔. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

แลหลังละลามโล              หิตโอ้เลอะหลั่งไป
เพ่งผาดอนาถใจ               ระกะร่อยเพราะรอยหวาย

 
 
 
 
 

๕. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบใด

ริวริวระริ้วเรื่อย            ระยะเฉื่อยฉะฉิวแสน
เย็นกายสบายแดน      มนะด้วยระรวยรมย์

 
 
 
 
 

๖. “อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี             ประดุจมโนภิรมรตี ณ แรกรัก
แสงอรุณวิโรจน์นภาประจักษ์    แฉล้มเฉลาและโศภินัก นะฉันใด”
คำประพันธ์ข้างต้นมีความงามในภาษาข้อใด

 
 
 
 

๗. “ไกวตอนเช้า           ถึงดวงดาวในตอนค่ำ
ให้งามขำ              เก็บดาวใส่ตะกร้า
เลือกดาวดวง         แพรวทำแก้วตา
และเอามา             ฝากคนตาบอดเอย”

ข้อใดไม่ใช่กลวิธีในคำประพันธ์ข้างต้น

 
 
 
 

๘. คำประพันธ์ในข้อใดใช้อุปลักษณ์เป็นภาพพจน์ดังต่อไปนี้ “น้ำพระเนตรเธอไหลหยาดหยดเป็นสายเลือด”

 
 
 
 

๙. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้

“เอามีดคร่ำตำอกเข้าต้ำอัก            เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน
นางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวัน        เลือดก็ดั้นดาษแดงดังแทงควาย”

 
 
 
 

๑๐. คำตอบข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์นี้

“เลิกทารุณขุนเขาเลิกเผาผลาญ          เลิกระรานทุกแดนจงแหนหวง
เลิกทำลายย้ายยักเลิกตักตวง            ก่อนผลพวงภัยส่งมาลงทัณฑ์”